Cross hole, Down hole, Up hole

Toprağın ve kayaçların yerinde ve kayaçtaki yerinden kesme ve sıkıştırma dalga hızı profillerini derinliğe karşı ölçmek için toprak ve kaya sahalarında çapraz delik Sismik (CS) ve Kuyu Deliği Sismik (DS) testleri yapılır. Bu ölçümler kullanılarak, yapılar için deprem tasarım analizleri, sıvılaşma potansiyeli çalışmaları, saha geliştirme ve dinamik inşaat temel tasarımları için dinamik toprak ve kaya özellikleri hesaplanabilir. Belirlenebilecek parametreler arasında Poisson oranları, makaslama ve Young modülleri yer alır. Ek olarak, malzeme sönümlemesi Cross hole test sonuçlarından tahmin edilebilir. Cross hole, en az iki sondaj deliği gerektiren bir çapraz delik testidir, oysa Down hole testi sadece bir tane gerektirir.

Belirlenen parametreler

  • Kayma modülünü, Young modülünü ve Poisson oranını hesaplamak için (sağlanan yoğunluk biliniyor veya varsayılıyor)
  • Uygun Bina Kodunu kullanarak Sismik Saha Sınıfını belirlemek için
  • Sıvılaşma potansiyelini değerlendirmek