MANYETİK ARAŞTIRMALAR

Manyetizma, fizikte, bir cismin diğer cisimler üzerindeki çekme veya itme kuvveti olayıdır. Manyetik yöntemde, yerkürenin manyetik alanındaki değişimler incelenir.Yer manyetik alanının düşey bileşeni, yatay bileşenleri ya da alan vektörü ile eğim ve sapma açıları ölçülebilir. Uygulamalarda genellikle toplam manyetik alan ya da düşey bileşenleri ölçülmektedir.

İHA ile alınmış manyetik anomali haritası
İHA ile alınmış manyetik anomali haritası

Kayalar içerisindeki mineraller yerin mıknatıslanma kuvvetine bağlı olarak manyetik özellikler kazanırlar. Manyetik metodun amacı kayaların mıknatıslanma özelliklerindeki farklılıklara dayanarak farklı kayaların belirlenmesidir. Bir bölgede magnetik alan şiddetindeki farklılıklar yerin magnetik alanındaki değişimler ile o bölgede bulunan kayaların hacim ve magnetik süspektibilitelerinin (duyarlılık) bir sonucudur. Bölgedeki yer magnetik alanı belli ise oradaki kayaların magnetik şiddeti doğrudan ölçülebilir. Magnetik araştırmalar karadan, gemiden veya uçakla yapılabilir. Magnetik alan şiddeti magnetometre ile ölçülür.

Dünyanın magnetik alanı zaman içerisinde değişiklikler gösterir. Bu değişimler anlık, günlük veya yüzlerce yıllık olabilir. Güneşten kaynaklanan manyetik fırtınalar sonucu gelişen günlük değişimler önemlidir ve magnetik prospeksiyonlarda bu değişimler düzeltilerek etkileri giderilir. Bu düzeltmeler sonucunda o bölgedeki magnetik fırtınalardan doğan anomaliler giderilerek jeolojik nedeni olan anomaliler bulunmaya çalışılır. Ölçülen magnetik alan şiddeti bileşeni değerlerine göre gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bu değerlerden anomali haritası hazırlanır ve yorumlamalar bu haritaya göre yapılır.

UYGULAMA ALANLARI
    • Gömülü yapıların aranmasında
    • Boru hatlarının, kablo ve toksik atıkların belirlenmesi
    • Patlamamış askeri mühimmat
    • Terk edilmiş petrol kuyuları
    • Arkeolojik yapılar
    • Atık alanlarda Jeolojik Yapıların Araştırılmasında
    •  Maden aramaları
    • Fay hatlarının belirlenmesi
    • Sediman kalınlık çalışmaları
    • Temel kaya araştırmalar
    • Kıtasal kayma ve deniz tabanı yayılmaları
Walking magnetic survey
Walking magnetic survey