ENERSON Kuyu Logu Hizmetleri, çeşitli madenlerin araştırılması ve değerlendirilmesi, kömür değerlendirme çalışmaları Kömür Yatağı Metan, Radyoaktif mineraller, Hidrolojik çalışmalar, Su kuyusu montajı, Litolojik Çalışmalar ve diğer hizmetler için kuyu loglama teknolojisi ve yöntemlerini kullanır.

ENERSON,  en son dijital veri toplama sistemi Jeofizik Kaydedicilere sahiptir ve alanında deneyimli loglama mühendisleri tarafından açık ve kapalı kuyularda Cement Bond, Density-Caliper, Neutron, Gamma-ray, Resistivity, Full Wave Sonic, Spectral Gamma Ray, Deviation, Flow-meter, Acoustic Tele-viewer, Optic Tele-viewer & Magnetic Susceptibilityaraçları gibi farklı araçlarla kuyu logu ölçümleri almaktadır.

Log Kayıt Probları ve Özellikleri

Gamma Ray: Kayaçlardaki doğal gamma radyasyonunun ölçümünü yapar. Doğada bulunan birkaç elementin atomları kendiliğinden parçalanır. Bu parçalanma yavaş fakat süreklidir ve aynı zamanda gamma, beta ve alfa ışınları da üretirler.

Gamma logunun kullanıldığı alanlar;

 • Litolojik ayırım,
 • Rezervuarların şeyl veya kil oranlarının belirlenmesi,
 • Kuyu korelasyonu,
 • Potasyum ve Uranyum gibi radyoaktif minerallerin bulunmasında,
 • Kömür tabakası gibi radyoaktif olmayan minerallerin yayılımının tespitinde,
 • Uzun süre üretim yapan eski kuyularda formasyon suyunun büyük oranlarda geçtiği zondaki radyasyon seviyesinin belirlenmesinde.
Gamma Ray-SP-DLL-Magnetic Susceptibility Log Sample (Pakistan Iron ore Exploration and Resource Estimation Project)

Density: Bu kuyu logu, Gamma ışınlarının formasyon içerisine gönderilip geri dönen miktarın ölçülmesi esasına dayanan bir radyoaktivite logudur. Gamma-gamma aleti yardımı ile ölçülür.

Gamma ışınlarının geri dönme miktarı formasyon içerisindeki atomların elektron yoğunluğu ile, bu da formasyonun asıl yoğunluğu ile ilgilidir. Formasyon içerisinde gaz bulunması yoğunluğu düşürür, yüksek porozite değeri verir.

Density logunun kullanıldığı alanlar;

 • Su doygunluğu hesabı için gerekli gözeneklilik bilgisinin sağlanmasında
 • Diğer loglarla birlikte kullanılarak litoloji belirlenmesinde
 • Hidrokarbon yoğunluğunun belirlenmesinde
 • Diğer gözeneklilik logları ile birlikte kullanılarak gazlı zonların belirlenmesinde
 • Şeyl hacminin belirlenmesinde
Full Wave Sonic & Density Log Sample(Pakistan -Iron ore Exploration and Resource Estimation Project)

Nötron (Neutron): Bu kuyu logu alımı esnasında formasyon, radyoaktif bir kaynak tarafından nötron bombardımanına tutulur. Bu bombardıman sonucunda içerisindeki hidrojen miktarına bağlı olarak kayadan gama ışınları çıkar ve bunlar sonda üzerindeki bir alıcı vasıtası ile kaydedilir.
Nötron logunun kullanıldığı alanlar;

 • Su doygunluğu hesabı için gerekli gözeneklilik bilgisinin sağlanmasında,
 • Diğer loglarla birlikte kullanılarak litoloji belirlenmesinde,
 • Diğer gözeneklilik logları ile birlikte kullanılarak gazlı zonların belirlenmesinde,
 •   Şeyl hacminin belirlenmesinde kullanılır.

Rezistivite: Bir kayacın rezistivitesi elektrik akımına gösterdiği dirençtir. Akım kayacın gözeneklerinde bulunan tabaka suyu içinde erimiş olan tuzlar tarafından iletilir. Dolayısıyla kayacın gözenekliliği arttıkça ya da katman tuzluluğu arttıkça rezistivitesi düşer.

 • Jeolojik oluşumların litolojisi hakkında bilgi
 • Jeolojik oluşumların geçirgenliği ve gözenekliliği hakkında bilgi (tortul kayaçlar)
 •  Jeolojik oluşumlarda bulunan sıvıların kalitesi

SP (Doğal Potansiyel): SP logu tabaka suyu ile iletken sondaj çamuru ve şeylin etkileşimi sonucu oluşan elektriksel potansiyeli ölçer.

 • Gözenekli ve geçirgen tabakaların belirlenmesinde
 • Tabaka sınırlarının belirlenmesinde
 • Tabaka killiliği hakkında kalitatif bilgilerin edinilmesinde
 • Litoloji tespitinde
 • Tabaka suyu rezistivitesinin bulunmasında

Optical Televiewer (OBI): Bu kamera, optik bir sistem kullanarak kuyu duvarlarının 360 ° ‘sinde sürekli ve yönlendirilmiş bir görüntü üretir. Aydınlatma optik elemanın üzerinde bulunan bir dizi LED tarafından sağlanırken, CCD kamera görüntüyü prizma yoluyla kaydeder.

Sondaj kuyusunun taranmış görüntüsü daha sonra düzlem üzerinde geliştirilir ve manyetik kuzeye göre yönlendirilir. Geliştirilen görüntüde kırıklar ve eklemler gibi çapraz yapılar sinüzoidal izlere karşılık gelir.

Optik kamera temiz su koşullarında veya kuru sondaj kuyusunda çalışıyor ve delik üzerinde merkezileştirilmesi gerekiyor.

UYGULAMALAR:

 • Kırık ve boşlukların tanımlanması
 • Dikey ve yatay sondaj deliklerinin jeomekanik analizi
 • Muhafaza, piezometrik boruların muayenesi, yarıklı bölümlerin lokalizasyonu
 • Beton yapıların kontrolü

Acoustic Televiewer (ABI): Akustik tarayıcı, ultrasonik darbeleri uyandırma sensöründen ileterek sondaj deliği duvarlarının 360 ° sürekli ve yönlendirilmiş bir görüntüsünü oluşturur. Sıvı ve kaya oluşumları arasındaki arayüzde yansıtılan sinyallerin genliğini ve hareket sürelerini aynı anda kaydedebilir.

Cihaz bir yönlendirme sistemi ile donatılmıştır ve merkezileştirilmesi gerekir. BHTV aletinin, sondaj deliği içinde bir sıvı bulunması gerekir. Ayrıca çamurlu su koşullarında da çalışır.

UYGULAMALAR:

 • Kırık ve boşlukların tanımlanması
 • Dikey ve yatay sondaj deliklerinin jeomekanik analizi
 • Muhafazanın incelenmesi, sondaj deliği veya yarıklı kısımlardaki metal kısımların lokalizasyonu
 • Dijital kumpas ile çap tanımı, harç hacmi tanımı
 • Beton yapıların kontrolü

Full Waveform Sonic (FWS): Sonik araç, kaya oluşumlarında ses iletim parametrelerini kullanır. Akustik bir kaynak, delikteki sıvıya ve daha sonra kaya oluşumlarına iletilen bir basınç darbesi üretir.

Alıcılar, sıkıştırma dalgalarının (P), kesme dalgalarının (S) ve Stoneley dalgalarının (St) yayılma hızının tersini hesaplamaya izin veren farklı dalga türlerinin gelişini kaydeder. Cihaz, bir sıvı ile doldurulmuş sondaj deliklerinde çalışır ve merkezileştirilmesi gerekir.

UYGULAMALAR:

 • Su doygunluklarının hesaplanabilmesi için porozitenin bulunmasında
 • Litolojinin belirlenmesinde
 • Gazlı zonların belirlenmesinde
 • Sismik değerlendirmelerde kullanılmak üzere formasyon hızlarının
 • belirlenmesinde
 • Bazı alanlarda aşırı basınçlı zonların belirlenmesinde
 • Korelasyon maksadıyla
 • Çatlakların belirlenmesinde
 • İkincil gözenekliliğin bulunması
Dual Lateral log & Full Wave Sonic Log Sample (Turkey - Kazan Soda Power Generation)

Gyro Deviatio : Kuyunun eğimi ve  yönü hakkında bilgi veren log sistemidir.

Enerson Log Hizmetleri maden arama endüstrisi için kuyu eğimi-yönü araştırmaları ile akustik ve optik görüntüleme ile yüksek doğrulukta kayıt alır.

GYRO Deviation Log Sample (Iron ore Exploration and Resource Estimation Project /PAKİSTAN)

Cement Bond Log (CBL):Muhafaza borusu ile formasyon arasındaki boşluğun çimento tarafından doldurulup doldurulmadığını , varsa boşlukları belirler.

Arm Caliper : Kuyu çapını ölçen aletler, kuyu geometrisini ortaya çıkarmak suretiyle, hem diğer logların kalite kontrolünün yapılmasını, hem de kuyuya basılacak çimentonun miktarının hesaplanmasını sağlarken, litoloji tayini ve çatlakların saptanmasında da kullanılır.

Fluid Temperature + Conductivity: Borulanmış veya borulanmamış kuyularda akışkan hareketlerini inceleyebilmek için, kuyudaki sıcaklığın derinlikle artış miktarı olan jeotermik gradyantı ölçer.

 • Enerson Wireline Logging Services Kazan Soda/Turkey
 • Jeofizik Kuyu Logu Ekibi Enerson/Türkiye
 • Jeofizik Kuyu Logu Çinli İşçiler
 • Enerson Wireline Logging Services Turkey
 • Enerson Wireline Logging Services Turkey
 • Well Logging Services
 • Jeofizik Kuyu Logu Ekibi Enerson Kazan Soda
 • Jeofizik Kuyu Logu Ekibi Enerson/Türkiye
 • Jeofizik Kuyu Logu Ekibi Enerson/Pakistan
 • Enerson Jeofizik Kuyu Logu Hizmetleri
 • Wireline Logging Services
 • Nizamettin Simsek
 • Jeofizik Kuyu Logu Enerson Kazan Soda/Türkiye
 • Coskun ERTUGRUL, Huseyin Ozer, Aftab KHAN, Muaz Shgıne
 • Jeofizik Kuyu Logu Enerson/Türkiye
 • Wireline Logging Survey Team
 • enerson_wireline_services_1

Genel Log Kayıt Araçları ve Kullanım Alanları

[info_list font_size_icon=”24″ eg_br_style=”none”][info_list_item list_title=”Gamma-Gamma” heading_tag=”h6″]• Litolojinin tanımlanması
• Kütle yoğunluğu, nem içeriği[/info_list_item][info_list_item list_title=”Natural Gamma” heading_tag=”h6″]• Litolojinin tanımlanması
• Stratigrafik korelasyon
• Kum / silt / kil içeriğinin değerlendirilmesi
• Kuyu tamamlama çalışmaları
• Uranyum / kömür / şeyl keşfi[/info_list_item][info_list_item list_title=”İletkenlik (Conductivity)” heading_tag=”h6″]• Metal ile kaplanmamış kuyuların bölümlerinde litolojinin tanımlanması
• Stratigrafik korelasyon
• Kum / silt / kil içeriğini değerlendirmek için[/info_list_item][info_list_item list_title=”Magnetic Susceptibility” heading_tag=”h6″]• Litolojinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek manyetik mineralleri tespit eder
• Oluşum-su tuzluluk haritalaması
• Alterasyon zonlarının tanımlanması[/info_list_item][info_list_item list_title=”Rezistivite (Resistivity)” heading_tag=”h6″]• İletken mineralizasyon bölgelerinin tanımlanması
• Kırık bölgelerin tanımlanması
• Geçirgenlik profili[/info_list_item][info_list_item list_title=”Caliper” heading_tag=”h6″]• Kuyu çapı belirlenmesi
• Kırık bölgelerin belirlenmesi
• Sondaj kuyusu çökme alanları
• Diğer sondaj aletleri için düzeltme faktörleri[/info_list_item][info_list_item list_title=”Impeller Flow Meter” heading_tag=”h6″]

 • Su akış bölgelerinin tanımlanması

[/info_list_item][/info_list]

[info_list font_size_icon=”24″ eg_br_style=”none”][info_list_item list_title=”Full Waveform Sonic”]• P ve S dalga hızlarının hesaplanması
• Doymuş gözeneklilik bölgelerinin tanımlanması
• Litolojinin tanımlanması
• Kaya kalitesi ve elastisitesi
• Kuyu deliği tamamlama çalışmaları: eksik veya tutarsız muhafaza harcı bölgelerini belirlemek için[/info_list_item][info_list_item list_title=”Optical Televiewer” heading_tag=”h6″]• Sondaj deliği duvarının yönlendirilmiş bir dijital görüntüsünü sağlar.
• Kırık tanımlaması, ölçümü ve karakterizasyonu
• Yapısal ve jeolojik bilgiler[/info_list_item][info_list_item list_title=”Acoustic Televiewer” heading_tag=”h6″]• Kırık tanımlama ve karakterizasyonu
• Kaya Bütünlüğü / Sertliği[/info_list_item][info_list_item list_title=”Nötron (Neutron)” heading_tag=”h6″]• Litolojinin tanımlanması
• Doymuş gözenekli bölgelerinin tanımlanması[/info_list_item][info_list_item list_title=”Induced Polarization” heading_tag=”h6″]• Geçirgenlik tahmini
• Sonuçlar, yayılmış sülfürlerin varlığını gösterebilir[/info_list_item][info_list_item list_title=”Temperature / Fluid Resistivity” heading_tag=”h6″]• Değişken su kalitesi bölgelerinin tanımlanması
• Değişken tuzluluk bölgelerinin tanımlanması
• Kırık/çatlak bölgelerinin tanımlama
• Sıcaklık gradyanının değerlendirilmesi
• Sıcaklık günlüğü diğer günlükler için değerli düzeltme verileri sağlar.[/info_list_item][/info_list]