Su kuyusu verimini ve su kalitesini optimize etmek için çeşitli jeofizik yöntemler kullanılabilir. Akiferlerin karakterize edilmesine, saha hidrojeolojisinin haritalandırılmasına, yeraltı suyu kalitesinin değerlendirilmesine ve su kuyusu yerleşiminin ve tasarımının optimize edilmesine yardımcı olmak için bu yöntemleri kullanma konusunda geniş deneyime sahibiz. Enerson etkili jeofizik uygulamalar ile, müşterilerimize akifer kaynak konumu, kullanılabilirlik ve kalite konusunda uzman kararları vermeye yardımcı olmak için ayrıntılı yeraltı bilgileri sağlar. Sondaj öncesi yapılan Hidrojeofizik değerlendirme ile %90’a varan isabetle, yüksek akifer alanların yerleri kolaylıkla belirliyoruz.

ERT özdirenç kesiti
ERT özdirenç kesiti

Yeraltı Suyu Uygulamaları

 • Litoloji haritalaması ve jeolojik karakterizasyonu
 • Akifer karakterizasyonu
 • Su tablası derinliği
 • Ana kaya topografyası
 • Kırıklar, fay ve karst haritalaması
 • Yeraltı suyu kalitesi haritalaması
 • Tuzlu suya giriş ve acı su haritalama
 • 2D ve 3D görüntüleme
 • Akifer noktaları
 • Bölgesel havza çalışmaları
 • Ana kaya sınırlarının belirlenmesi
 • Karstik bölgelerin belirlenmesi
Uygulanan Jeofizik Yöntemler
 • Sismik Yansıma ve Kırılma (2D ve 3D)
 • Elektriksel Yöntemler
 • Elektromanyetik
 • Manyetikler
 • Yerçekimi
 • Düşey Elektrik Sondajı (DES)