Elektromanyetik (EM) yöntemleri, düşük frekanslı elektromanyetik indüksiyon kullanarak yüzey altı iletkenliğini ölçer. EM enstrümanlarında bir verici ve alıcı bobin kullanılır. Keşif derinliği anten frekansı, ayrılması ve yönünün bir fonksiyonudur. Toprak iletkenliği, yeraltı malzemelerinin elektriksel özelliklerinin ve gözenek sıvılarının kimyasının bir fonksiyonudur ve elektriksel direncin tersidir. Bu nedenle EM yöntemleri litolojideki değişikliklerin haritalanmasında çok yararlıdır. Ek olarak gömülü demir ve demir dışı metalleri tespit etmek ve haritalamak için EM yöntemleri de kullanılabilir. Enerson, çeşitli uygulamalar için hem Frekans ve Zaman Etki Alanı EM cihazlarını kullanır.

CSAMT çalışması
CSAMT çalışması
Uygulama Alanları
  • Litoloji haritalaması
  • Kirlenmiş / atık alanlar
  • Depolama alanları ve sınırları
  • Metal yapıların bulması
  • Arıza haritalama ve algılama
  • Patlamamış mühimmat UXO
  • Toprakta yanal ve düşey değişiklikler
  • Akifer karakterizasyonu
  • Kırıklar, faylar ve karst yapıları
  • Baraj ve setin değerlendirilmesi
EM çalışması
EM çalışması