Yeraltı ve toprak koşullarının karakterize edilmesi, altyapı projelerinin tasarlanması ve inşasında kritik öneme sahiptir. Benzer şekilde, insanlar, altyapı ve çevre için potansiyel risk oluşturan jeolojik özellikleri anlamak, yeterli tasarım ve etki azaltma önlemlerinin uygulanmasını sağlamak için çok önemlidir. Deneyimli jeofizik ekibimiz, dünyanın her yerindeki mühendislik şirketlerine uygun maliyetli ve ayrıntılı yüzeye yakın görüntüleme çözümleri sağlayabilir. Yeraltı yüzeyini doğru bir şekilde karakterize etmek ve bu bilgileri projenizin erken aşamalarına dahil etmek, ilişkili maliyeti ve zamanı önemli ölçüde azaltabilir.

Sismik Yansıma ve kırılma çalışmasının sondaj verileri ile gösterimi
Mühendislik Uygulamaları
 • Temel kaya derinliği
 • Ana kaya mühendislik parametreleri – (Vp, Vs, Poisson oranı, Kayma modülü vs.)
 • Fay ve karstik yapıların belirlenmesi
 • Su tablası derinliği
 • Baraj stabilitesi
 • Baraj sızıntısı
 • Baraj taşkın seti değerlendirmesi
 • İnşaatın önündeki engeller
 • Heyelan ve şev analizi
 • Permafrost(Donmuş toprak) kalınlığı ve sertliği
 • Aktif nehirlerin altında toprak ve ana kaya karakterizasyonu
 • Terk edilmiş maden sahaları
Jeofizik Yöntemler
 • Sismik Yansıma ve Kırılma (2D ve 3D)
 • Sismik MASW, MAM, SASW, UMASW (2D ve 3D)
 • Elektriksel Yöntemler
 • GPR
 • Elektromanyetik
 • Yerçekimi
 • Manyetik
 • Jeofizik kuyu logu