ERT (Elektrik Rezistivite Tomografisi)

zdirenç (Resistivity) yöntemi olarak’ da bilinen doğru akım özdirenç yöntemi, arama jeofiziğin de kullanılan başlıca jeofizik yöntemlerdendir. Bu yöntemde amaç, yer içinin jeolojik yapısını, elektrik özelliğine (özdirenç) göre haritalamaktır. Yöntem, maden, mineral, jeotermal enerji kaynağı ve petrol aramaları ile hidrojeoloji ve mühendislik jeolojisi problemlerinin çözümünde kullanılır. Özellikle 1980’ lerden itibaren, arkeolojik yapıların aranmasında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. ERT yöntemi; kuramı ve uygulanışının kolay olması, ölçü aletinin basit olması ve etkili sonuçlar vermesinden dolayı günümüze kadar yaygın olarak kullanılanmıştır.

Günümüz teknolojisinde çok- elektrotlu (multi-elektrode) ölçü düzenekleri ile artık veriler çok daha hızlı toplanmakta ve ölçülen bu veriler iki-boyutlu (2D) ve üç-boyutlu (3D) yorumlanmaktadır. Bu sayede yer içinin 2D, 3D tomografik bir görüntüsü elde edilebilmektedir.

Uygulama Alanları

 • Toprak ve anakaya litolojisi
 • Kirletici alanlar
 • Yanal ve dikey varyasyonlar
 • Akifer karakterizasyonu
 • Su tablası derinliği
 • Ana kaya topografyası
 • Kırıklar, fay ve karst haritalaması
 • Baraj ve set değerlendirmesi
 • Korozyon Değerlendirmesi
 • Topraklama Araştırmaları
 • Denizcilik uygulamaları
 • 2D ve 3D Görüntüleme
ERT Çalışması
ERT Çalışması
ERT 3D Fence Diagram
ERT 3D Fence Diagram