ZAMAN ORTAMINDA SPEKTRAL IP ve REZİSTİVİTE ARAŞTIMALARI

Yapay Uçlaşma ile birlikte Özdirenç ölçüm yöntemi de diyebileceğimiz bu elektromanyetik yöntem ile, iki elektrot aracılığıyla yere düşük frekanslarda zaman değişkenli akım verilerek kayaçlar şarjlanmaktadır. Sülfürlü metalik madenler iyi şarjlanabilen özellik taşıdığından bu yöntem ile civar kayaçlardan kolaylıkla ayrılabilmekte, yeraltındaki konumları haritalanabilmektedir. IP ölçümü sırasında görünür rezistivite değerleri de kaydedilmektedir. IP kesitlerinin yanı sıra rezistivite kesitlerinin de hazırlanması, sahadaki çalışmaların değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

2 boyutlu IP/Rezistivite (Özdirenç) Kesiti
2 boyutlu IP/Rezistivite (Özdirenç) Kesiti

UYGULAMA ALANLARI

  • Değerli ve temel metal cevher oluşumlarının aranması
  • Mermer araştırmaları (gömülü mermerlerin bulunması ve 3D yöntemi ile mermer tomografisi çıkarılarak çatlak sistemlerinin belirlenmesi
  • Yeraltı suyu ve Jeotermal saha araştırmaları
  • Çevre araştırmaları (çevre kirliliği oluşan yerlerde kirlilik sınırlarının saptanması, atık bırakılan sahalarda etki sınırlarının çıkarılması)
  • Jeoteknik araştırmalar (yeraltı boşluklarının bulunması, şev stabilitesi çalışmaları
  • Arkeolojik çalışmalar
IP / Rezistivite (Özdirenç) Etüdü Transmitter Ekibi
IP / Rezistivite (Özdirenç) Etüdü Transmitter Ekibi
IP-R Survey ELREC Pro 10
IP-R Survey ELREC Pro 10

Günümüzde yeraltındaki yapıların daha ayrıntılı olarak belirlenebilmesi için üç boyutlu (3D) spektral IP çalışmalarının kullanımı tavsiye edilmektedir.
İki boyutlu çalışmalarda elde edilen bilgiler, bir doğrultu boyunca elde edilmiş sonuçlar olduğundan, iki profil arasında (profil aralığına da bağlı olarak) bazı önemli yapısal veya tektonik ayrıntıların kaçırılma olasılığı her zaman mümkündür. Üç boyutlu çalışmalarda ise araştırma sahası bir blok olarak araştırıldığından yanal ve düşey tüm detaylar izlenebilmektedir.

Arazide ölçülen spektral IP ve rezistivite ham değerlerinin işlenmeden kullanılmaları karmaşık jeolojik problemlerin çözümünde sonuç vermemektedir. Alınan ölçümlerin, yeraltındaki yapıları gerçeğine en yakın şekilde görüntüleyebilmesi için, ölçümler üzerinde bir dizi matematiksel işlemler yapılmaktadır. Bu uygulamaların en gelişmişi ters çözüm yöntemi olup yeraltındaki yapıların gerçeğine en uygun şekilde gösterilmesini sağlamaktadır.

Şirketimiz spektral IP ve Rezistivite verilerini işlemden geçirmek üzere 2D ve 3D ters çözüm yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılım ile;

•Farklı geometrilerden ve dizilimlerden gelen ölçümler düzenlenmekte
•Ölçümlerden elde edilen görünür spektral IP ve rezistivite kesitleri gerçek derinlik kesitlerine dönüştürülmektedir.

3D Özdirenç Kesiti